Etický kodex

  1. Při své činnosti jednáme vždy s odbornou péčí, čestně, v souladu s dobrými mravy, v souladu s interními pravidly Readymat Realitní s.r.o. a platnými právními normami České republiky.
  2. Vždy jednáme s klientem pravdivě, férově a transparentně hájíme jeho oprávněné zájmy a práva.
  3. Vysvětlíme potenciálnímu klientovi účel své návštěvy, postupujeme v jeho zájmu, vysvětlíme mu zákonem danou možnost ochrany a respektujeme jeho přání. Jednáme s ním tak, aby mu byl jasný rozsah našich realitních služeb. V případě navázání spolupráce, poskytneme klientovi veškerou dokumentaci v požadované formě.
  4. Informujeme klienta o průběhu obchodního případu a zodpovídáme za úspěšné dokončení celého procesu.
  5. Bez souhlasu klienta nesmíme zveřejnit důvěrné informace (běžně nedostupné) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce.
  6. Držíme své slovo a chodíme včas na domluvené termíny sjednané s klientem. Pokud nemůžeme termín dodržet, tak se řádně a včas omluvíme a navrhneme nový termín.
  7. Jednáme vždy v souladu s pravidlem výhra-výhra tak, aby všechny strany obchodního případu byly spokojeny.
  8. Svým vystupováním vždy reprezentujeme společnost Readymat Realitní a tím i svoji osobnost.
  9. Jsme si vědomi své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále zdokonalujeme ve všech oblastech realitního trhu.
  10. Nejlepší vizitkou týmu společnosti Readymat Realitní je spokojený klient.